34. TryForce is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie en/of feestdagen. Het rooster is te bekijken in de TryForce app of aan de instructeur te bevragen.

35. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens trainingen, cursus, ziekte of andere omstandigheden zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen doorgang kunnen vinden. Mocht een les om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan leidt dit niet tot restitutie van (een deel van) de door de student betaalde contributie of enige andere vorm van compensatie.

36. Tijdens de vakantieperiode dat TryForce gesloten is en er geen vervangende les wordt aangeboden, loopt de contributie door. Dit is namelijk in het maandbedrag verrekend.

Reacties op dit bericht zijn gesloten.