38. Het online inschrijfformulier is bindend. Zodra de digitale bevestiging is ontvangen, gelden de afspraken zoals deze in de overeenkomst en algemene voorwaarden staan beschreven en waarvan de belangrijkste punten ook nog terug zijn te vinden in de meeste gestelde vragen op de abonnementen pagina.

39. Door in te schrijven gaat de student akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en zal dus automatisch in de mailing worden meegenomen tot het moment dat deze uitschrijft op de nieuwsbrief.

40. Bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld naar prijspeil van 2024. Studenten zullen alvorens veranderingen plaatsvinden op de hoogte gesteld worden van deze komende veranderingen.

Reacties op dit bericht zijn gesloten.