18. Van studenten van TryForce wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medestudenten. Ongecontroleerd trainen -hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier- wordt niet geaccepteerd.

19. Indien een student iemand tijdens de les verwondt, moet hij/zij de verwonde medestudent zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten van de verwonde medestudent kunnen op de student worden verhaald, vandaar dat een WA-verzekering door TryForce wordt aangeraden.

20. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van de student zelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die perso(o)n(en). In alle situaties dient het toepassen van Krav Maga proportioneel te zijn. Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (bijvoorbeeld zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van TryForce.

21. Het is wenselijk dat de student aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door bijvoorbeeld te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van studenten van TryForce wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.

22. Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van de trainingspartner(s). De student dient derhalve geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training te dragen. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico. Aangeraden wordt om kostbaarheden thuis te laten.

23. De student dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken, zoals oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. De student mag tijdens de les nooit de leslocatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid (de student kan bijvoorbeeld na een klap, plots buiten de sportzaal ineen zakken). Daarnaast raadt TryForce aan veranderingen in de medische toestand ook via de trainin’ app als opmerking bij het profiel te zetten.

Reacties op dit bericht zijn gesloten.