5. Het deelnemen aan lessen van TryForce geschiedt geheel op eigen risico. TryForce is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of letsel, welke tijdens de lessen wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten.

6. De student volgt het onderwijs geheel voor eigen risico en draagt zelf de volledige kosten van enig letsel of ongeval, opgelopen tijdens of als gevolg van deelname aan de lessen. De student vrijwaart TryForce tegen elke aansprakelijkheid.

7. Tevens blijft de student zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op de locatie achtergelaten zaken. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de student.

8. Iedere student van TryForce wordt aangeraden een WA-verzekering af te sluiten. (zie ook artikel 19).

9. Bij het inschrijven bij TryForce is de student verplicht relevante medische informatie op te geven, waaronder doch niet uitsluitend medische aandoeningen die fysieke prestaties beperken en waarbij intensieve fysieke inspanning een risico vormt voor de gezondheid. TryForce adviseert studenten met een medische aandoening om voorafgaand aan de inschrijving met hun arts te overleggen of op een verantwoorde en veilige wijze aan de lessen van TryForce kan worden deelgenomen. Tevens is de student verplicht allergieën op te geven die mogelijkerwijs van invloed kunnen zijn tijdens en rondom de lessen, waaronder doch niet uitsluitend ernstige voedselallergieën, allergieën voor insectenbeten en allergieën voor bepaalde stoffen die in en rondom de les aanwezig kunnen zijn.

Voor studenten die deelnemen aan de kidslessen geldt dat ouders/verzorgers contact opnemen met TryForce om te bespreken hoe zij wensen dat er gehandeld dient te worden mocht een situatie zich voordoen.

TryForce behandelt deze gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. TryForce verzamelt deze gegevens om zo optimaal de veiligheid van de studenten te kunnen garanderen tijdens de lessen en optimaal te kunnen handelen wanneer zich een situatie voordoet.

Reacties op dit bericht zijn gesloten.