24. Bij inschrijving van het abonnement “I want to be SLIM”, “I want to be STRONG”, “I want to be SECURE” en de jeugdabonnementen is de student € 20,- inschrijfgeld verschuldigd. De student is pas ingeschreven als het inschrijfgeld betaald is.

25. TryForce biedt de mogelijkheid om 1, 2, 3, 4 of een onbeperkt aantal trainingen per week te volgen. De student is in principe vrij om een tijd te kiezen, mits de lesdrukte dit toestaat.

26. Wanneer de groepen na verloop van tijd te klein of te groot worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat er groepen worden samengevoegd in een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.

27. De overeenkomst tussen de student en TryForce wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Een eerste inschrijving bij TryForce kan na de eerste 3 maanden worden opgezegd. Ter illustratie: indien de student zich inschrijft per 1 januari, dan is de eerste opzegmogelijkheid mogelijkheid per 1 maart. Nadien geldt (ook voor een herinschrijving) een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging van het lidmaatschap geschied schriftelijk per post of e-mail (naar contact@tryforce.nl). Het is niet mogelijk om de overeenkomst telefonisch of via Social Media op te zeggen.

28. Bij opzegging en herinschrijven binnen 4 maanden wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Tevens vervalt het recht op een shirt, toque en bitje bij herinschrijving waarbij geen korting op het abonnement mogelijk is. Bij herinschrijving na 4 maanden worden er geen extra administratiekosten in rekening gebracht.

29. De contributie wordt per maand betaald. Lessen zijn vrij te verdelen binnen deze maand, ongeacht de aard van de training. Dit om zo kortstondige ziekte of vakanties te kunnen compenseren. Het is echter niet toegestaan lessen mee te nemen naar een volgende maand.

30. De betaling van het lesgeld verloopt middels automatisch incasso. Wanneer de automatische incasso niet is gelukt zal door TryForce een herinnering aan de student worden verzonden met het verzoek om de contributie alsnog te voldoen. Wanneer betaling daarna nog steeds uitblijft, zal het incasseren van de contributie aan een incassobureau uit handen worden gegeven, waarbij de incassokosten voor rekening van de betreffende student komen.

31. Mocht het om wat voor reden niet haalbaar zijn aan de incasso te voldoen, laat dit ons weten. Als een klant actief storneert zijn wij genoodzaakt 15 euro in rekening te brengen.

32. De contributie dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Uitsluitend bij langdurige afwezigheid kan de student contact opnemen met TryForce om te bezien of een andersluidende regeling mogelijk is. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk dan wel per E-mail (naar contact@tryforce.nl) te worden ingediend.

33. Bij annulering van cursussen en workshops binnen 1 maand voor aanvang, wordt geen restitutie verleend. Bij annulering van persoonlijke trainingen binnen 24 uur voor aanvang, wordt geen restitutie verleend.

Reacties op dit bericht zijn gesloten.