1. Voor deelname aan de volwassenen lessen van TryForce geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Voor de kidslessen geldt een minimumleeftijd van 5 jaar.

2. Studenten van TryForce verklaren geen antecedenten te hebben bij Justitie of (potentiële) vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël te zijn. Indien de instructeur hierom verzoekt, dient door de student een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden getoond. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de student komen.

3. TryForce behoudt zich het recht voor om studenten die niet voldoen aan artikel 2, dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (voor, en/of tijdens en/of na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door TryForce.

4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van dit reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

Reacties op dit bericht zijn gesloten.